Skip to content

BIZNESA UZSĀCĒJIEM

Sper pirmos soļus pretī panākumiem drosmīgi un ar pārliecību par savu varēšanu – izveido biznesa modeli, pilnveido uzņēmēja kompetences un strādā pie uzņēmuma attīstības

ORGANIZĀCIJĀM

Pilnveido savas līdera prasmes situācijās, kad jāpieņem izšķiroši lēmumi organizācijas pārmaiņu procesā, vienlaikus rūpējoties arī par savu un savas komandas labbūtību

IEKŠĒJAI PĀRLIECĪBAI

Kļūsti par iekšējo atbalsta komandu sev, kad saskaries ar pašpārmetumiem un bailēm kļūdīties.

 

KAS IR KOUČINGS

Koučings ir process, kurā koučs jeb izaugsmes treneris palīdz klientam (tostarp komandai) apzināties savu potenciālu un resursus personīgajā ceļā uz mērķa sasniegšanu. Tā ir strukturēta saruna, kur ar jautājumu un dažādu metožu palīdzību koučs virza klientu uz mērķu un rezultātu sasniegšanu pēc iespējas ātrākā un efektīvākā veidā. Vienlaikus klients iegūst lielāku motivāciju un pārliecību par savām spējām un apzinās traucējošos šķēršļus, kas kavē mērķu sasniegšanu.

Koučings būs piemērots:

  • individuālam klientam, strādājot ar personīgiem mērķiem (dzīves līdzsvars, labbūtības veicināšana, mērķu uzstādīšana, ierobežojošo uzskatu maiņa u.c.)
  • individuālam klientam, strādājot ar profesionāliem mērķiem (biznesa uzsākšana, biznesa attīstība, projektu ieviešana, papildu ieņēmumu avotu meklēšana, karjeras maiņa u.c.)
  • uzņēmumiem un organizācijām (jaunu pakalpojumu ieviešana, biznesa modeļa izstrāde, dažādu stratēģiju izstrāde, klientu piesaiste u.c.)

 

Ja vēlies uzzināt, kā koučings var palīdzēt Tev virzīties uz priekšu, piesakies uz konsultāciju!

PAR MANI

Līdzjūtības pret sevi un apzinātas līderības koučs

Citējot Gandiju, kurš teicis “Esi tās pārmaiņas, kuras vēlies redzēt šajā pasaulē”, es vēlos radīt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, kurā dzīvoju, tāpēc par savu uzdevumu uzskatu jauno uzņēmēju (īpaši sociālo un radošo uzņēmēju) atbalstīšanu viņu mērķu sasniegšanā un nevalstisko organizāciju iedrošināšanu sapņot un radīt sabiedrībai vērtīgus projektus, tādējādi šo pārmaiņu ietekmi daudzkārt palielinot.

Mani vienlīdz precīzi raksturo nenogurstoša rakšana dziļumā un nepacietīga tiekšanās pēc vēl neatklātiem un nezināmiem horizontiem. Tāpēc mani iedvesmo gan cilvēku savienošana ar viņu resursiem, gan nemitīgs pašizziņas process.

Savā itin raibajā dzīvesgājumā es esmu pabijusi tur, kur šobrīd, iespējams, atrodies Tu – sperot sava uzņēmuma pirmos soļus vai gluži otrādi – bezmērķīgi un bez iedvesmas dreifējot starp miljons atbildībām un lomām, vienlaikus izdedzinot sevi. Koučings man ir palīdzējis savu iekšējo satelītu pavērst uz sevi, atrodot resursus sevī un noticot tam, ka – es varu! Mana koučinga pieeja ir palīdzēt maniem klientiem attīstīt līdzjūtīgu attieksmi pret sevi un mācīties uzstādīt mērķus ekoloģiski pret sevi, reizē svinot mūsu ikkatra neizmērojamo potenciālu un reālistiski skatoties uz mūsu cilvēciskajiem ierobežojumiem.

Strādājot ar topošajiem uzņēmējiem biznesa inkubatoru programmās un projektos, es redzu, cik svarīga ir ticība saviem spēkiem un atbrīvošanās no ierobežojošajiem uzskatiem par sevi. Tiklīdz cilvēks sāk kaut ko darīt, bieži ieslēdzas arī iekšējais kritiķis, kas sagūsta pašpārmetumos vai bailēs no kļūdām. Tāpēc es esmu atklājusi līdzjūtības pret sevi spēku, lai kļūtu par labāko komandu sev.

Līdzjūtība pret sevi nav tikai individuāla dzīves attieksmes stratēģija, tā ir arī organizācijas stratēģija, ja tā vēlas mācīties un attīstīties. Kļūdu pieņemšana, iespēja eksperimentēt un vienmēr nezināt pareizās atbildes ir uz sadarbību vērstas organizācijas kultūras pamats, un līderis ir tas, kuram jārāda piemērs. Tikai pieņemošā un apzinātā attieksmē pret sevi un komandu dzimst jauni risinājumi, rodas spēks un motivācija, un vairojas visas komandas dalībnieku iesaiste, kas īpaši būtiska ir pārmaiņu procesā un mūsdienu nenoteiktības apstākļos. Tas ir nemitīgs pašizziņas un attīstības ceļš, kuru man ir interesanti mērot, meklējot jaunus dziļumus un plašumus, un to palīdzu darīt arī saviem klientiem.

Ar izglītību komunikācijas vadībā, sociālajā darbā un mākslās, kā arī ar darba pieredzi komunikācijā, biznesa konsultēšanā un projektu vadībā esmu strādājusi gan NVO sektorā un valsts pārvaldē, gan uzņēmumos. Tāpēc man piemīt starpdisciplināra un sistēmiska domāšana, uztverot lietas holistiski un meklējot risinājumus sadarbībā, nevis konkurencē. Mani aizrauj cilvēku savienošana ar viņu resursiem, tāpēc arī topošie uzņēmēji, studenti un kopienu līderi, ar kuriem strādāju, ir mans iedvesmas avots.

Es mācos svinēt savu būtību kustībā un pārmaiņās, jo jāpiekrīt, ka pārmaiņas ir vienīgā nemainīgā lieta šajā pasaulē. Tāpēc vēlos iedrošināt Tevi spert drosmīgu soli ārpus komforta zonas, noticot sev un nebaidoties atteikties no tā, kas Tevi ierobežo.

Priecāšos būt Tavs atbalsts ceļā uz zvaigznēm,

PAR AD ASTRA

Ad astra stāsts ir par zvaigznēm un Tavu ceļu uz tām.

Kur šobrīd esi savā ceļā? Vai sapņo lielus sapņus un mērķtiecīgi sasniedz iecerēto? Vai dodies uz priekšu ar dzirkstošām acīm, robežu neredzot un teju aizskarot debesis ar plaukstu?

Vai gluži otrādi Tavu skatu aizsedz šaubu miglāji, mērķis liekas miljoniem gaismas gadu tāls, un Tavai raķetei trūkst degvielas. Varbūt nezini, uz kuru zvaigzni tiekties vispirms un vai vispār jēga ir kaut kur doties? Varbūt esi situācijā, kad zvaigznes ir pēdējais, par ko šobrīd vispār vari domāt.

Iedrošinu Tevi meklēt un rast atbildes kopā ar mani.

Izvēlies jomu, kurā vēlies saņemt koučinga atbalstu.
Sadarbība var būt vienreizēja, ja vēlies saprast, vai koučings ir piemērots Tev. Savukārt sadarbība ilgtermiņā noderēs, ja vēlies strādāt pie stratēģiskiem jautājumiem – piemēram, biznesa modeļa izstrāde, labbūtības plāna izveide un citi jautājumi.

Pieteikties koučinga sesijai – biznesa uzsācējiem

Ja Tev ir biznesa ideja, BET:

– nezini, ar ko sākt;
– Tevi biedē viss nezināmais un liekas, ka netiksi galā ar izaicinājumiem;
– Tevi uztrauc, vai kādam vispār Tavs produkts būs nepieciešams;
– nezini, kādas iespējas saņemt finansējumu;
– nezini, kā sākt pārdot;
– nezini, kā plānot laiku, jo visu dari viens…,

TAD man ir piedāvājums.

Izmanto koučinga sniegtās iespējas un manu atbalstu, lai izveidotu biznesa modeli un skaidru turpmāko darbības vīziju! Strādāju ar dažādu jomu biznesa uzsācējiem, tostarp sociālajiem uzņēmējiem un radošo industriju pārstāvjiem.

Koučinga sesija var būt vienreizēja, kad skaidri zini, kas Tev ir nepieciešams un sesijas laikā varam sastādīt strukturētu un skaidru darbības plānu nākamajiem soļiem.
Vienreizēja sesija noderēs arī tad, ja gribi tikai saprast, ko nozīmē koučings un vai tā Tev ir piemērota metode sava jautājuma risināšanā.

1x sesijas cena – 40 EUR/ h
(parasti sesija ilgst 1h, bet situācijās, kad nepieciešama stratēģiskā koučinga sesija – 2-3h)

Koučinga sesiju cikls, piemēram, 5 vai 10 sesijas būs piemērotas, ja Tev nepieciešams atbalsts ilgtermiņā, piemēram, izstrādājot sava uzņēmuma biznesa modeli vai organizācijas stratēģiju, kā arī strādājot ar iekšējā potenciāla attīstīšanu kā jaunajam uzņēmējam.

Par sadarbību ilgtermiņā vienosimies pirmās sesijas laikā.

Koučings un apmācības uzņēmumiem un NVO

Lai jebkura organizācija spētu veiksmīgi attīstīties, tai ir nepieciešami stabili pamati – skaidra vīzija un kopīgi mērķi, saliedēta komanda un tās priekšgalā – līderis, kurš apzināti attīstījis vadības iemaņas un pašefektivitāti. Vienlaikus, lai organizācija varētu strauji uzņemt apgriezienus pēc krīzes, būtiska ir pašu spēja būt elastīgiem un operatīvi ieviest nepieciešamos jauninājumus.

Piedāvāju koučinga konsultācijas un apmācības jaunajiem uzņēmumiem, start-up uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām tādos jautājumos kā:
biznesa modeļa izstrāde;
 mārketinga stratēģijas izstrāde;
 komandas saliedēšana, veicinot komandas vienotu izpratni par mērķiem un to sasniegšanu;
 pārmaiņu ieviešanas stratēģijas izstrāde, mazinot pretestību pārmaiņām;
 organizācijas vīzijas izstrāde;
 personīgais koučings vadītājiem, veicinot pašefektivitāti un vadības kompetenču attīstību;
 radošu un inovatīvu ideju ieviešana, jaunu produktu un pakalpojumu ieviešana;
 labbūtības plāna izstrāde.

Koučinga un apmācību programma tiek veidota atbilstoši organizācijas vajadzībām, tāpēc par saturu un izmaksām vienosimies individuāli.

Pieteikties koučinga sesijai – krīzes situācijās

Ar zaudējumiem un krīzēm saskaramies gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē – darba un dzīves līdzsvara zudums, mobings darba vietā, darba zaudēšana, krīzes situācijas biznesā, kā arī ārējo apstākļu radīti izaicinājumi, piemēram, dīkstāve un nenoteiktība, ko izraisījusi pandēmija. Tas viss var radīt pastāvīga stresa stāvokli, kas var rezultēties arī, piemēram, izdegšanā. Tikpat mokpilna ir arī situācija, kad cilvēks atrodas bezizejā, jo viņam nav mērķu, kurp tiekties.

Savā pieredzē saskatu koučinga pozitīvo ietekmi, kas saistīta ar apzinātības veicināšanu un klienta virzību nākotnē. Viens no koučinga principiem ir “Cilvēks vienmēr izdara vislabāko iespējamo izvēli konkrētajā situācijā”, kas saskan ar līdzjūtības pret sevi praksi, kas vērsta uz iejūtīgu un pieņemošu attieksmi pret savām kļūdām, ierobežojumiem un neveiksmēm. Vienlaikus jebkuram no mums jau ir visi nepieciešamie iekšējie resursi pārmaiņām, tāpēc koučings var palīdz saskatīt tos, identificēt papildu nepieciešamo atbalstu un veicināt apzinātu lēmumu pieņemšanu. Savukārt ar transformācijas koučinga palīdzību var padziļināti strādāt ar uzskatu maiņu, pašvērtējumu un apzinātības veicināšanu, lai paaugstinātu motivāciju mērķu sasniegšanai. Koučings nav terapija, tāpēc, ja nepieciešama psiholoģiska, medikamentoza vai sociālā palīdzība – ir jāvēršas pie attiecīgajiem speciālistiem.

Koučinga sesija var būt vienreizēja, kad skaidri zini, kas Tev ir nepieciešams un sesijas laikā varam sastādīt strukturētu un skaidru darbības plānu nākamajiem soļiem.
Vienreizēja sesija noderēs arī tad, ja gribi tikai saprast, ko nozīmē koučings un vai tas Tev ir piemērots sava jautājuma risināšanā.

1x sesijas cena – 40 EUR/ h
(parasti sesija ilgst 1h, bet gadījumos, kad nepieciešama stratēģiskā koučinga metode – 2-3h)

Koučinga sesiju cikls, piemēram, 5 vai 10 sesijas būs piemērotas, ja Tev nepieciešams atbalsts ilgtermiņā, piemēram, veidojot savu labbūtības plānu, strādājot ar uzskatu maiņu vai ieviešot jaunus ieradumus.

Par sadarbību ilgtermiņā vienosimies pirmās sesijas laikā.

Esmu gatavs pārmaiņām